2724023693 6937212342 ΒΙ. ΠΕ. Μελιγαλά Μεσσηνίας konstantinosdellis@gmail.com
hero image
 
 
 
ΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σίδηρος - Συρματουργία - Χάλυβας | Μελιγαλά
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
 
 
 
 
 
Σωλήνες κατασκευών 2mm εν θερμώ γαλβανιζέ για περιφράξεις, κομμένες, τρυπημένες.
Ποτίστρες Γαλβανιζέ
Ταΐστρες Εκτροφής Ζώων
(Χόρτου, Καρπού)
 
 
 
 
 
Σκίαστρα Αυτοκινήτων & Υπαίθριων Χώρων
Πόρτες περίφραξης σε οποιαδήποτε διάσταση εξ ολοκλήρου γαλβανιζέ
Πλεκτικές Μηχανές Παραγωγής δικτυωτού συρματοπλέγματος

Μέγιστο μήκος μέχρι 2mm
 
 
 
 
 
Πλέγματα Γαλβανιζέ Επίπεδα
Κονσερτίνα Ασφαλείας
Μαύρα Πλέγματα Δομικά
 
 
 
 
 
 
 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γραμμή Κοπής COILS
(σε ειδικές ή εμπορικές διαστάσεις)
Πάχος Ελασμάτων από 0,30 mm - 4,5 m Γαλβανιζέ - Ντεπακέ - Πικλαρισμένα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
 

konstantinosdellis@gmail.com
 
 

2724023693 - 6937212342
 
 

ΒΙ. ΠΕ. Μελιγαλά Μεσσηνίας